Obchodní podmínky do 31.12.2013

 
 


platné do 31. prosince 2013

Provozovatel specializovaného internetového obchodu na prodej zemědělských a stavebních pneumatik

MERXBAUER s.r.o.
Vožická 255
39137 Chotoviny

IČO: 26030748

DIČ: CZ26030748
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., číslo účtu 9880227/0100 

 

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro nakupování v internetovém obchodu www.mitas-pneu.cz (dále jen "e-shop") se řídí právním řádem České republiky.

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny tímto nákupním řádem, občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění).

Je-li kupujícím podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se obchodní vztahy, které neupravuje nákupní řád a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem č 513/1991 Sb. v platném znění.

 

NÁKUPNÍ ŘÁD

Ceny a zboží

Provozovatel e-shopu  (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Všechny ceny uvedené v nabídce e-shopu  jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu (zákazník má možnost vytisknout si svou objednávku).

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude odesláno e-mailem potvrzení o přijetí objednávky, nebo budete kontaktováni telefonicky. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo neobdržíte kopii objednávky na Vámi zadanou e-mailovou adresu, kontaktujte nás v nejbližším možném termínu na adrese info@mitaspneu.cz nebo tel:+420 381 284 763. Potvrzení o přijetí Vaší objednávky má pouze informativní charakter a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání přepravcem, nebo je připraveno v provozovně e-shopu k vyzvednutí). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho odpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, z tohoto důvodu je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

 

Způsoby plateb

Zákazník má k dispozici následující typy plateb:

DOBÍRKA - platba bude provedena při doručení zboží dopravcem na fakturační, resp. dodací adresu uvedenou v objednávce.

BANKOVNÍ PŘEVOD -  zákazník bude kontaktován a informován  o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele e-shopu, bankovní účet  číslo: 9880227/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Tábor, variabilní symbol (v.s.) uvádějte číslo objednávky. Po připsání částky na účet provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na Vámi uvedenou adresu (fakturační, příp. dodací).

HOTOVOST - hotovostní platba je možná při osobním převzetí zboží v provozovně e-shopu (podmínkou je domluva s dodavatelem v případě úhrady vyšší částky).

 

Dodání zboží   

Termín dodání zboží je závislý na druhu objednávaného zboží. Uváděné termíny vycházejí z informací o skladových zásobách poskytovaných výrobci a dovozci zboží, proto termíny nejsou závazné, ale spíše předpokládané z předchozích obchodních případů.

Termín dodání Vám zašleme po obdržení objednávky v potvrzení objednávky, popřípadě na dotaz. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, zkrátit dodací lhůtu na co možná nejkratší dobu.

 

Způsob doručení

Zboží bude doručeno dopravní službou na fakturační, příp. dodací adresu (dle údajů z objednávky, příp. upřesnění zákazníkem před odesláním zboží). O odeslání zboží dopravní službou je zákazník informován e-mailem, ve kterém bude uvedeno telefonní spojení na dopravce (dispečera dopravce) a číslo zásilky. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.

V případě osobního odběru v provozovně provozovatele vyčkejte, až budete kontaktováni naším pracovníkem a vyzváni k vyzvednutí zboží. Platba je možná v hotovosti, popřípadě je možné ji provést předem bankovním převodem na účet. Osobní odběr bude možný až ve chvíli, kdy bude částka připsána na bankovní účet e-shopu.

 

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud zjistí zjevné vady nebo poškození je povinen oznámit tuto skutečnost bezodkladně přepravci, který je povinen sepsat zápis o škodě. V případě, že zákazník nebo příjemce zboží neumožní předání zboží je zásilka uschována 7 kalendářních dnů u přepravce a poté vrácena zpět provozovateli e-shopu.   

Záruka a reklamace

Veškeré zboží nabízené v e-shopu je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.

Uplatnění reklamace (tedy odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou) je možno provést na adrese provozovny provozovatele e-shopu (doporučujeme si dopředu dohodnout termín). Reklamaci je možné zaslat e-mailem na info@mitaspneu.cz. Do zprávy prosím uveďte: číslo prodejního dokladu, název reklamovaného zboží, popis závady - problému, v případě možnosti vyfotografujte poškození, do reklamace uvádějte Vaše kontaktní informace, abychom se s Vámi mohli spojit.

Záruční doba na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu je minimálně 2 roky. U vybraných výrobků je poskytována nadstandardní záruční doba. Informace o nadstandardní nabídce je uvedena na stránce samotného produktu (pneumatiky). Uplatnění reklamace je podmíněno průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, průkazním dokladem o nákupu je daňový doklad – faktura (postačí i kopie).

 

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zrušit nevyexpedovanou a potvrzenou objednávku lze zasláním e-mailu na adresu info@mitaspneu.cz . Vždy je nutné znát informace o objednávce, její číslo a vaše identifikační údaje.

V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud platba přišla, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení zrušení objednávky spotřebitelem.

 

 

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu

Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné, cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky, případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.). V případě, že zboží již nemá náhradu, bude objednávka zrušena.

Pokud jste již za zboží zaplatili (bankovní převod) a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 pracovních dnů od připsání platby) na náš účet, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne připsání platby na náš účet. V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek k doplacení.

 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené (např. pneumatiky nesmějí být namontovány, použité, poškozené). Zboží musí být doručeno nejpozději do 14 dnů od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na jím uvedený bankovní účet, případně v hotovosti nebo poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

 

Ochrana osobních dat

Internetový obchod www.mitas-pneu.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše osobní data, která musela být uvedena pro realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.